HAKKIMIZDA

Biz Kimiz ?

Av. İsmail Çelikbaş tarafından 2007 yılında kurulan Hisar Hukuk Bürosu, gelişen ve değişen hukuk sistemine göre, teknolojik altyapı, mevzuat ve içtihat programları, icra takip programlarıyla desteklenerek 2012 yılında yeniden yapılandırılmıştır.

Kurucusu Avukat İsmail Çelikbaş’ın koordinatörlüğü altında İş Hukuku, Ticaret Hukuku, Bankacılık Hukuku, İcra-İflas Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Fikri Haklar-Marka Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, Ceza Hukuku, İdare Hukuku, Vergi Hukuku alanlarında 4 avukat, 1 icra takip personeli, 2 stajyer avukat ve 1 yönetici asistanı ile hukuk hizmeti vermektedir.

Çalışma Prensibimiz

Hisar Hukuk Bürosu’nun amacı, profesyonel avukat ve personellerle kaliteli, hızlı ve güven veren hukuk hizmeti sunmaktır. Büromuz bu amaca uygun olarak yapılandırılmıştır. Hisar Hukuk Bürosu, avukatlığını yaptığı şirketler için, sadece hukuksal sorunlar ortaya çıktığında devreye giren danışmanlık yerine; şirketlerde muhtemel sorunlar ortaya çıkmadan önce koruyucu işlemlerin gerçekleştirilmesi ve tedbirlerin alınmasını için görüş ve öneriler sunmaktadır.

Hisar Hukuk Bürosu, mesleki faaliyetlerini icra ederken Türkiye Barolar Birliğinin avukatlık meslek kurallarına riayet eder. Bu bağlamda, avukat bağımsızlığını korur, bu bağımsızlığı zedeleyecek iş kabulünden kaçınır. Mesleki çalışmasını, kamunun inancını ve mesleğe güvenini sağlayacak biçimde ve işini tam bir sadakatle yaparak yürütür. Tüm personelimiz avukatlık mesleğinin itibarını zedeleyecek her türlü tutum ve davranıştan kaçınır, özel yaşamlarında da aynı hassasiyeti taşırlar.

EKİBİMİZ

Büromuzda fiilen 4 avukat, 2 stajyer avukat, 1 icra takip personeli ve 1 yönetici asistanı olmak üzere toplam 8 takım arkadaşıyla hizmet vermekteyiz.

team

İsmail Çelikbaş

Avukat

team

Selim Ünver

Avukat

team

Ahmet Erbil

Avukat

team

Bekir Kahraman

İcra Takip Personeli

team

Pınar Gün

Yönetici Asistanı

HİZMETLER & DAVA TÜRLERİ

Ceza Davaları


Cezada iddia ve savunma tam anlamıyla birbirinin karşısında yer almamakla birlikte gerçeğe ulaşmak için mümkün olduğunca birbirine yardım etmektedir.

Tam Yargı Davaları


Devletin yapmış olduğu iş ve eylemlerden doğan zararlarda elde edilen bir hakkın yerine getirilmesi, eski hale iade veya zarar tazmini istenir.

İş Davaları


İş hayatında işçiler ve işverenler arasında meydana gelen her türlü uyuşmazlıkların giderilmesinde önemli rol oynamaktadır.

Boşanma Davaları


Boşanma davaları genellikle anlaşmalı veya çekişmeli olarak iki ana kategoride ele alınır. Büromuz her iki durumda da en doğru hizmeti vermektedir.

Tüketici Davaları


Tüketicilerin mal ve hizmet satın aldıkları durumlarda oluşan şikayetler için tüketici mahkemeleri ve hakem heyetleri çözüm sunar.

Ticari Davalar


Ticaret Kanunu kapsamı dışında kalmalarına rağmen bazı işlem, fiil ve işler bir ticari işletmeyi ilgilendirmekte ise ticari iş sayılır.

İcra ve İflas Davaları


İcra ve iflas davalarında temel amaç borçluyu en az zararla düştüğü durumdan kurtarmaktır ve borçlunun bulunduğu yerdeki ticaret mahkemesinde açılır.

Tespit Davaları


Bir hakkın veya hukuki ilişkinin varlığının, yokluğunun ya da bir belgenin sahte olup olmadığının belirlenmesi gibi durumlarda talep edilir.

BÜROMUZ

NEREDEYİZ